Møder

Her ligger referater fra bestyrelsesmøder til 2.11.2022

Referat af bestyrelsesmøde, 2. november 2022


Til stede:
Stinne, Dan, Jonny, Christell, Lars
Fraværende:
Mille

1.       Gennemgang af referat fra sidst
Vandfri Urinal – stadig ved at blive undersøgt
Opvaskemaskine – vi har fået ny
Husalf – Jan holder øje med håndklæder mm. og giver besked til Jonny, som køber ind/bestiller hjem
Ramper til dørene – vores rampe bliver lagt fast ved indgangen til messen

2.       Brita har trukket sig fra bestyrelsen, og Lars – Rødbeden – træder ind i stedet i

3.       Økonomi – ser godt ud
Vi har skiftet gasselskab, men forventer stadig højere gas- og elregninger
 

4.       Nye medlemmer
Finn Holten, Tom Christiansen, Anne Marie Farsøe og Poul Steffensen er optaget som medlemmer
 

5.       Nye nøgler / ombytning af nøgler
Vi har fået tilbud på omstilling af låse og nye nøgler, som vi accepterer.
Jonny bestiller, og vi vender tilbage, når vi har modtaget nøgler/ved mere.
 

6.       Kommunikation
Jonny har hos kommunen under §18 og §79 søgt om midler/tilskud til aktiviteter i Fiskerhytten, bl.a. bankospil og udflugter.
Hvis det bliver bevilget, er udbetaling til marts 2023.

Fremadrettet giver Fiskerhytten en kasse øl i Hytten på selve fødselsdagen ved medlemmers runde og halvrunde fødselsdage, nemlig 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85 år osv.
Det er uanset om fødselaren har mulighed for at deltage – så husk at give besked til bestyrelsen om disse fødselsdage.
 

7.       Aktivitetsudvalg
Bestyrelsen har ikke fået reaktioner på opfordringen til at melde sig til aktivitetsudvalget i det seneste referat, så nu vil vi lave noget opsøgende arbejde for at få udvalget i gang igen.
 

8.       Fest 5. november 2022
Alle relevante naboer er blevet informeret om festen.
Ellers er der tjek på det hele.
 

9.       Evt.  
Efter at øl-automaten er blevet udskiftet, mangler der isolering omkring indgangspartiet. Dan undersøger, hvem der evt. kan hjælpe.

Øl-automaten:
Jonny og Dan er jævnligt i kontakt med Carlsberg om service mm.
Vi rykker også kraftigt for, at vi kan få en ny automat, men Carlsberg får ikke nye maskiner hjem før i det nye år. Vi presser på for at komme øverst på listen til levering.
Vores kontakt hos Carlsberg er ved at undersøge, om vi kan få en køle-øltønde, så vi har ekstra kølemulighed.

Der er indkøbt nye lamper med følere, som vil blive sat op på hver side af skuret, ved dørene til lageret, og dermed også ved indgangen til messen.

Vi synes, at det kunne være dejligt at genoptage den gamle tradition med udflugter ud af huset.
Derfor beder Bestyrelsen om forslag til, hvor vi kunne tage hen.

Der har været et tilfælde af Corona. Vedkommende var i Hytten lørdag 29.10. og fik symptomer tirsdag 2.11.
 

10.     Næste bestyrelsesmøder:
7.12.2022 især vedr. generalforsamling
11.1.2023 alm. bestyrelsesmøde

3.11.2022 Stinne

--------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde, 10. august 2022


Deltagere:
Stinne, Jonny, Dan, Lars, Mille, Christell
Fraværende:
Brita

1.       Gennemgang af referat fra sidste møde
Jonny arbejder på nøgleliste.
Ingen yderligere kommentarer

2.       Økonomi
Økonomien ser sund ud.

3.      Nye medlemmer
Jørgen Hansen (vognmanden) er optaget som medlem igen.

4.      Nye nøgler / ombytning af nøgler
Udsættes til næste møde, da det ikke har været muligt at indhente tilbud pga. ferie.
 

5.      Diverse vedr. huset:
- Vandfri Urinal i Messens toilet.
Johnny undersøger mulighed og pris. - Der bliver samtidigt set på toilettet på handicaptoilettet.

- Brug af opvaskemaskine.
Det opfordres at fylde maskinen helt op, inden den sættes i gang. Der sættes et skilt op i køkkenet og i messen.

Tomme øldåser. Husk at købe dine drikkevarer i huset.

Husalf: Hvem holder øje med håndklæder, aftørringspapir, toiletpapir mm.  Johnny vil undersøge, hvem der kunne være vores husalf.

6.       Evaluering af fællesarbejde og grill-arrangement.


- Fællesarbejdet gik rigtig godt, der blev lavet meget. Stor ros til køkkenpersonalet for en dejlig frokost.

- Grillarrangementet: Vi er blevet klogere på  tidsplanlægning. Ellers gik det rigtig godt.

7.      

Planlægning af oktoberfest 

Oktoberfesten er flyttet til d. 5/11.

Det bliver et aften arrangement med mad ude fra og levende musik.

Festudvalget består af Stinne, Jonny, og Lars (rødbeden).

Der kommer et opslag i messen senere.

8.      Aktivitetsudvalg
Vi har p.t. ikke et Aktivitetsudvalg. Derfor vil bestyrelsen opfordre interesserede medlemmer til at melde sig til bestyrelsen.
Aktivitetsudvalget kan f.eks. arrangere udflugter, aktiviteter i huset, organisere, men ikke stå for, madaftener. Alt sammen med hjælp fra os andre medlemmer, dvs. det er ikke absolut aktivitetsudvalget, der skal lave det praktiske arbejde.

9.       Eventuelt
Bankospillet forsætter og får tilført flere midler pga. stigende priser.

Vi undersøger om ramper til dørene, så adgang til fiskehytten bliver lettere tilgængelig.

Der planlægges en madaften den 20/9. Nærmere info følger.


Næste bestyrelsesmøde den 2/11.22

10.08.2022

Christell, referent    / Stinne, formand

Referat af bestyrelsesmøde, 2. august 2022

Til stede: Stinne, Jonny, Brita, Dan, Lars, Mille
Fraværende:   Christell

I forbindelse med at Jonny opsagde vores aftale med Carlsberg, kom Carlsberg med et godt tilbud, der matcher vores udspil fra den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte med at få  leveret øl og  vand fra Carlsberg.

Carlsberg udskifter øl-automaten til en forhåbentlig bedre  udgave af samme type automat.

Derudover anskaffes en vekselautomat.

Næste møde: 10.08.2022

2.8.2022

Stinne

Referat af bestyrelsesmøde, 2. juni 2022

Til stede: Stinne, Jonny, Christell, Brita, Dan, Lars
Fraværende:   Mille

Gennemgang af referat fra sidste møde

Mille og Christell har fået nøgler. Der bliver lavet en liste  over,  hvem der har nøgler.

En enkelt restance - følges op.

Ingen yderligere kommentarer.

Nye medlemmer

Connie Løvstrøm og Jette Lucassen er optaget som nye  medlemmer

Evaluering af forårsfesten

Et godt arrangement, meget ros fra deltagerne.

Planlægning af fællesarbejde 25./26. juni

Der bliver sat en seddel op, som man kan skrive sig på. Frokost  Dan og Brita.

Planlægning af festligt arrangement 6. august 2022

Der bliver afholdt et grill- arrangement. Der kommer et  opslag.

Stinne, Brita og Christell står for det.

Nyt fra energiudvalget

Udvalget undersøger stadig og afventer møde med kommunen

Nyt fra øl-udvalget

Øl udvalget har arbejdet på et forslag, vedrørende ølsystemet.   Bestyrelsen arbejder videre.

Eventuelt

Vi er ikke momsregistreret mere, vi har fået refunderet   39.600 kr. fra skat.

Ved fremtidige festlige arrangementer, vil der være nye priser  for hele flasker spiritus og store sodavand.

1 flaske spiritus 180kr. 1 stor sodavand 35kr.

Der blev i sin tid indsamlet penge til Kurts bisættelse, som  skulle overdrages til hans søn. Da det ikke var muligt at overlevere pengene til sønnen, blev nogle medlemmer enige om, at pengene i Kurts ånd skulle bruges ved sociale arrangementer i hytten.

To medlemmer har ønsket deres penge tilbage, og det vil blive  ordnet hurtigst muligt.

2.6.2022

Christell, referent                 

Referat af Bestyrelsesmøde, den 28. april 2022


Til stede: Stinne, Jonny, Dan, Brita; Christell, Mille og Lars (Rødbeden)


Konstituering - herunder overdragelse/fordeling af opgaver

Næstformand Dan Ingemann, Sekretær Christell Petersen.

Nøgler til skuret har Jonny og Dan

Nye nøgler laves til Mille og Christell, så der er større 

muligheder for veksling

Aftalt fordeling af de forskellige opgaver.

Nye medlemmer

Michael Mogensen er optaget som medlem

Restancer

6-7 restancer. Hvoraf ca. 3 er forglemmelse. 

Omkring 9 udmeldelser.

4.   Årets faste aktiviteter

6. august 2022, festligt arrangement.

8. oktober 2022, festligt arrangement.

18. december 2022, julegløgg

Ideer fra medlemmer til arrangementer i hytten modtages gerne.

5.   Pligtarbejde (Fællesarbejde)

25. – 26. juni 2022. Noter datoen, nærmere følger.

6.  Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder

1/6, 10/8, 26/10 2022. 11/1 2023

7.   Planlægning af Fest med musik (Forårsfrokost) 21. maj 2022

Spisning kl.14.00. Musik med Daniel Lindegård, opslag følger.

8.   Ølsalget

     Der er nedsat et udvalg for udvikling af ølsalget. Bestående af Johnny, Rødbeden, Brita.

Evt.   – Intet

28.4.2022 Christell   /Stinne 

----------------------------------------------------------

NB: Ændring i referat herunder:
Dato for "Nytårsfrokost" med musik er flyttet til 
21. maj 2022
(
da 28.maj er i Kr. Himmelfartsferien)

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 16/3.22

Til stede: Frank, Jonny, Stinne, Dan, Mille, Brita
Fraværende: Finn

 1.

Økonomi

Økonomien følges tæt, og vi er opmærksomme på
       stigninger i priser på el, gas og vand, samt på øl og
       sodavand. 

2.

Fastlæggelse af ny dato for ”Nytårsfrokost” med musik
      Ny dato er 21. maj 2022 – der kommer opslag i hytten     

3.

Nye medlemmer
      Jette Skov Vestbjerg er optaget som medlem.
      -

Jette har været her et par gange, og 2 fra bestyrelsen
      samt et par medlemmer har mødt Jette.
 

I lyset af det faldende medlemstal har bestyrelsen valgt en mere tilgængelig praksis i forhold til at optage medlemmer, hvorfor vi som sagt har optaget Jette.

 4.

Planlægning af Generalforsamling

Udvalg bestående af Frank, Jonny og Stinne går videre med detailplanlægning  

5.    Indkøb af vekselautomat
Vi indkøber en vekselautomat, så der hele tiden er adgang til at få vekslet til mønter.

6.

Næste møde
 12. april 2022, kl. 13.00 

7.    Evt.
Ølmanden har fået Corona – der er blevet orienteret til alle relevante parter, som kan have været i kontakt med ham.
Der er aftalt en afløsningsplan for opfyldning af ølautomaten mellem bestyrelsesmedlemmerne

På grund af stigende priser har bestyrelsen besluttet at sætte prisen på en flaske vin op til 75 kr.

Bestyrelsen har modtaget en rosende skrivelse fra et medlem. Tak for det.

Fremadrettet indkøbes spiritus og vin i Danmark – gerne på tilbud.  

Referent: Stinne / Formand: Frank

------------------------------------------------------------

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 3/3.22

 
Til stede: Frank, Jonny, Stinne

1.

Samtale med medlem

Bestyrelsen har meddelt karantæne til et medlem pga. verbale trusler mod et andet medlem. Karantænen er gældende frem til generalforsamlingen. 

Der er flere medlemmer, som har hørt truslen, men medlemmet kan ikke selv erindre at have udtalt en trusse

2.  Behandling af klage.
Der er givet svar på klage til medlemmet.

R eferent: Stinne / Formand: Frank

Referat fra ex.ord.best.møde d. 22/2 - 22

Til stede :  Frank, Johnny, Dan, Mille, Brita og Finn - samt Anni som var indkaldt - pga. opslag i Hytten.

Opslaget blev drøftet - og flg. emner blev præciseret:

Ref. vedr Kajs præsentation (pkt.1 i vedlagte ref. fra sidste møde) blev betegnet som ufuldstændigt - bestyrelsen gjorde opmærksom på at forslagene endnu kun er på tegnebrættet - og at der intet er besluttet desangående - og at der er overvejelser igang, som går på at punktet behandles på næste GF - så alle har mulighed for at komme til orde.

Der blev spurgt om hvorfor opslaget var blevet nedtaget fra opslagstavlen - svaret fremgår af bilag 2 samt bilag 3. (som omhandler regler for opslag i hht gældende Gf-beslutning.

Dette handler om opslagets sidste afsnit hvor opslagets forfatter ikke opfatter formuleringerne som en klage - men hvor bestyrelsen havde den modsatte opfattelse - nemlig helt klart opfattede det som en klage.

Herudover gennemgik vi procedure vedr. optagelse af nye medlemmer.

Der blev udtrykt undren over at Gf. var blevet udskudt - grunden er at så vil smittetallet forhåbentlig være sunket til et noget lavere niveu. Altså af hensyn til vores medlemmer.

Ordstyrer: Johnny - ref: Mille.

Tilføjelse vedr. bilag nævnt i referatet: 
Opslag er ikke vedlagt, da det i Bestyrelsens optik udgjorde en klage, som vi ikke offentliggør. 
Bilag 2 er svar til opslagets forfatter, som bl.a. indeholder en opfordring til ikke at sætte opslag op, alternativt omformulere opslaget. Offentliggøres ikke.
Bilag 3 er de kopi af regler vedr. behandling af klager, som er vedtaget på seneste generalforsamling. 
01.03.2022/ Stinne

Referat af bestyrelsesmøde 16. februar 2022

Til stede: Frank, Stinne, Jonny, Dan, Mille, Brita, Finn

Siden sidst - opfølgning:  

Værktøjskasse:
Værktøjskasse er etableret og vil være placeret i skuret. Den er beregnet til intern brug i Fiskerhytten - og skal i kke lånes ud.

Energiudvalget:
Formål: At finde besparelser i Hyttens forbrug - både på kort og langt sigt.

De voldsomt stigende energipriser betyder at der er behov for at fokusere på dette område. Således vil Hyttens øgede udgifter i denne sammenhæng blive genstand for behandling på næste møde.
Energiudvalget har møde med ”Airmaster” d. 17.2. vedr. vores ventilations- anlæg – for information om andre/nye/billigere muligheder.

Der er indkøbt og opsat nye lysdæmpere i Salonen og Messen. Endvidere er pærer i Messen udskiftet til energibesparende pærer, som kan dæmpes, og der er indkøbt pærer til Salonen.

Vores gasfyr er 20 år gammelt – så energiudvalget ser på forskellige muligheder samt kontakter kommunen vedr. gensidig information og oplysning om evt. tilladelser/økonomisk støtte til dette projekt.

Hjertestarter:
Vi skifter til et firma der kan servicere vores hjertestarter billigere.

Forsikring:  
Jonny har indhentet tilbud på vores forsikringer hos Tryg – med en besparelse på ca. 2.000 kr. til følge – gældende fra 2023.

1.       Indbudt gæst - Kaj fik ordet.
Kaj er medlem i Fiskerhytten og er med i Menighedsrådet og i ejerforeningen Åhavnen 1.

Kaj præsenterede nogle tanker om et udvidet samarbejde, med bl.a. Menighedsrådet og Ældresagen pga. af deres akutte mangel på lokaler til sociale sammenkomster og møder - mod betaling selvsagt.

Bestyrelsen overvejer grundigt div. konsekvenser - og behandler emnet på et senere bestyrelsesmøde - med henblik på evt. at strikke en hensigtsmæssig konstruktion sammen - i overensstemmelse m. Hyttens interesser.  

2.       Coronasituationen
Restriktionerne i Hytten i forbindelse med Corona ophæves. Restriktionerne er væk - men det er smitten ikke. Bestyrelsen opfordrer derfor i al stilfærdighed til, at vi fortsat passer på hinanden, og opretholder de efterhånden kendte forholdsregler bl.a. med håndvask/håndsprit og afstand.
 

3.       Generalforsamling:
Af hensyn til de stadig meget høje smittetal har bestyrelsen valgt at skyde generalforsamlingen til søndag, den 24. april 2022 kl.11.00.

4.

Nye medlemmer:
         Jesper Møller Petersen er optaget som medlem

5.

Næste møde:
         Onsdag d.16/3 kl. 17.00.

         Fastlæggelse af dato for Nytårs-frokost vil ske her.

6.

Evt.:
- Jonny overtager tjansen med udlån af Salonen i en 
  periode.
-Vi kigger på, om vi evt. ikke mere skal være moms-
  registrerede.
  Jonny og Stinne tager et møde med en revisor om dette

- Vi starter op med “Madaften-arrangementer” igen.
Det første bliver ons. d. 9/3 kl. 18.00.
Yderligere information samt tilmelding hænges op på opslagstavlen.

  Referent: Stinne / Dirigent: Frank

Referat af Bestyrelsesmøde  19. januar 2022

Til stede: Frank, Stinne, Jonny, Dan, Mille, Brita, Finn 

1.Økonomi

Jonny og Stinne arbejder på årsregnskabet 

Der nedsættes et energiudvalg bestående af Jonny og Dan, til at se på fremtiden omkring gasfyr, ventilationsapparatur, andre muligheder – især af hensyn til vores fremtidige økonomi

Hjertestarter – det er for dyrt for os at få den flyttet udenfor, så den bliver indenfor. 

Jonny kigger på serviceaftalen til hjertestarteren.

2. Corona-situationen 

Vi fastholder de nugældende forholdsregler – max. 18 personer i Messen og max. 30 personer i Salonen og begge steder med en meters afstand

Vi ser tiden an i forhold til smittesituation – foreløbig en måneds tid, hvilket også betyder, at vi har valgt at aflyse banko 30.1.22 samt at udskyde Nytårsfrokosten 26.2.22. 

Udlån af Salonen er stadig på hold – der tages dog imod reservationer til senere på året

3. Sagsanlægget mod Fiskerhytten er afsluttet ved Roskilde Ret:  

Kopi af Sagsanlæg og rettens afgørelse bliver hængt op på opslagstavlen sammen med referatet, men vedlægges ikke referat på hjemmesiden. Her gengives blot rettens afgørelse: 

Retten bemærkede, at det der fremgår af referatet ikke kan betegnes som injurierende, men at begrebet ”hangarounds” ikke er et heldigt ordvalg, det da leder hen imod rockergrupperinger. Da Fiskerhytten har fjernet referatet fra deres hjemmeside, samt beklaget ordvalget, og endvidere har ændret retningslinjerne for proceduren omkring klagesager og hvad der lægges op på deres hjemmeside, finder retten, at sagen mangler retlig relevans.

4. Ugentlig rengøringsordning er i gang – rengøringsgruppen ved Britta og Jan er ansvarlige.

Ved Interne arrangementer :  Husk at medtænke/have styr over, hvem der hjælper med at gøre rent bagefter – både køkken, ovn, gulvvask mm. - Så det ikke er de samme som handler ind, laver mad og dækker bord som også skal gøre rent

Forslag: -  Allerede ved tilmelding til arrangementet kan man melde sig til hjælp med oprydning, rengøring mm. ved påtegning på tilmeldingslisten. 

5.Næste generalforsamling fastlagt til 27. marts 2022, kl. 11.00. ( afh. af corona-situationen)

6.Ingen nye medlemmer optaget

7.Næste møde 16.2.2022 – primært om generalforsamling og coronasituationen

8. Evt.

Ny rengøringsplan – er behandlet under pkt. 4

Hjertestarter – er behandlet under pkt. 1

Værktøjskasse til internt brug etableres - og opbevares i skuret.

19.1.2022  Stinne/ref.    FJ/dir.