Møder

Velkommen til vores hjemmeside

Her ligger referater fra  bestyrelsesmøder fra  7.12.2022

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 7. december 2022


Til stede:
Stinne, Dan, Jonny, Christell, Lars, Mille


1. Nye medlemmer
 Ingen nye medlemmer 


2. Kontingentopkrævning for nye medlemmer 

 Der ensrettes, så et nyt medlem betaler kontingent for en fastsat del af året, alt
 efter hvornår medlemsskab starter:

 1. kvartal i et år – kontingent for hele året

 2. og 3. kvartal – kontingent for et halvt år

 4. kvartal – kontingent for et år = det næste år.

 

3. Evt. 

 Vi har fået overslag på køb og opsætning af urinal på toilettet i messen – samlet

 ca. 5-6.000 kr. Vi accepterer, og arbejdet bliver sat i gang snarest.


  Nøgler til skuret er byttet rundt:
  Stig har overtaget Milles nøgle. Stig hjælper gerne med øl, men ikke med penge

  Stinne har overtaget Rødbeden/Lars’ nøgle

 

4. Kl. 18.30 Mad

 

7.12.2022/StinnePS:  Dato for generalforsamling i 2023 er fastsat til 19. marts 2023, kl. 11.00.


---------------------------------------------------------------------------


Referat - Bestyrelsesmøde, 11. januar 2023

 1. Gennemgang af referat fra sidst
  – Ingen kommentarer
 2. Nye medlemmer
  Birthe Mogensen er optaget som medlem
 3. Økonomi
  På grund af fejl hos gasselskabet og forsikringsselskabet, er vi blevet opkrævet for meget, derfor er der udestående tilgodehavender.
  Det ser ellers fint ud – regnskab er færdigt
 4. Affaldsordning – brev fra kommunen
  Vi skal have fundet en ny affaldsordning, da kommunen fra 1.3.2023 ikke mere indsamler vores affald. Jonny arbejder videre med sagen.
  Vores container bliver fjernet 28.2.2023.
 5. Kommunikation
  Drøftet i bestyrelsen
 6. Nytårsfrokost
  Der afholdes Nytårsfrokost, lørdag, den 11. februar 2023, kl. 13.30.
  Der vil være musik ved Daniel, så vi kan få en svingom.
  Der kommer opslag i Messen.
 7. Generalforsamling - planlægning 
  Der er styr på planlægningen
 8. Evt.

  Vi mangler kridt til billardet og billardkøerne har behov for nye dupper.
  Dan og Jonny går videre med det og sørger for bestilling.


  Udvendig vedligeholdelse – udspil ligger hos kommunen

 

  Næste møde: 7.2.2023 kl. 18.00 – endelig planlægning af generalforsamlingen


   /Stinne

   --------------------------------------------------------

   Nyeste kommentarer

   20.09 | 19:58

   Må man gerne fiske i havnen det havde jeg nemlig tænkt på at gøre det da ...

   16.05 | 21:28

   Vi er ude på havet Livø-Ålborg Mhv.815 Kureren God fornøjelse vi ses

   25.03 | 09:22

   Ha-Ha. du for et smil tilbage. Go`Weekend

   25.03 | 09:18

   Dejligt at se mit navn, smiler Lona