Møder

Velkommen til vores hjemmeside

Her ligger referater fra  bestyrelsesmøder fra  7.12.2022

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 7. december 2022


Til stede:
Stinne, Dan, Jonny, Christell, Lars, Mille


1. Nye medlemmer
 Ingen nye medlemmer 


2. Kontingentopkrævning for nye medlemmer 

 Der ensrettes, så et nyt medlem betaler kontingent for en fastsat del af året, alt
 efter hvornår medlemsskab starter:

 1. kvartal i et år – kontingent for hele året

 2. og 3. kvartal – kontingent for et halvt år

 4. kvartal – kontingent for et år = det næste år.

 

3. Evt. 

 Vi har fået overslag på køb og opsætning af urinal på toilettet i messen – samlet

 ca. 5-6.000 kr. Vi accepterer, og arbejdet bliver sat i gang snarest.


  Nøgler til skuret er byttet rundt:
  Stig har overtaget Milles nøgle. Stig hjælper gerne med øl, men ikke med penge

  Stinne har overtaget Rødbeden/Lars’ nøgle

 

4. Kl. 18.30 Mad

 

7.12.2022/StinnePS:  Dato for generalforsamling i 2023 er fastsat til 19. marts 2023, kl. 11.00.


---------------------------------------------------------------------------


Referat - Bestyrelsesmøde, 11. januar 2023

 1. Gennemgang af referat fra sidst
  – Ingen kommentarer
 2. Nye medlemmer
  Birthe Mogensen er optaget som medlem
 3. Økonomi
  På grund af fejl hos gasselskabet og forsikringsselskabet, er vi blevet opkrævet for meget, derfor er der udestående tilgodehavender.
  Det ser ellers fint ud – regnskab er færdigt
 4. Affaldsordning – brev fra kommunen
  Vi skal have fundet en ny affaldsordning, da kommunen fra 1.3.2023 ikke mere indsamler vores affald. Jonny arbejder videre med sagen.
  Vores container bliver fjernet 28.2.2023.
 5. Kommunikation
  Drøftet i bestyrelsen
 6. Nytårsfrokost
  Der afholdes Nytårsfrokost, lørdag, den 11. februar 2023, kl. 13.30.
  Der vil være musik ved Daniel, så vi kan få en svingom.
  Der kommer opslag i Messen.
 7. Generalforsamling - planlægning 
  Der er styr på planlægningen
 8. Evt.

  Vi mangler kridt til billardet og billardkøerne har behov for nye dupper.
  Dan og Jonny går videre med det og sørger for bestilling.


  Udvendig vedligeholdelse – udspil ligger hos kommunen

 

  Næste møde: 7.2.2023 kl. 18.00 – endelig planlægning af generalforsamlingen


   /Stinne


   ------------------------------------------------------------------


   Referat - Bestyrelsesmøde, 5. marts 2023

   1. Forslag til generalforsamlingen?
    Der er kommert et enkelt forslagvedr. rygning i salonen:

    ”Stop rygning i vores salon. Skal træde i kraft efter sidste udlån i 2023.”


   2. Nye medlemmer

    Charlotte Ternvall og Tina Petersen er blevet optaget som medlemmer.


   3. Evt. - Intet


   /Stinne   Referat af bestyrelsesmøde, onsdag, den 22. marts 2023

   Til stede: Stinne, Dan, Jonny, Christell, Verny, Finn og Gitte

   1. Konstituering
   Dan fortsætter som næstformand og Christell som sekretær

    

   2. Nye medlemmer
   Jette Rasmussen er blevet optaget som medlem
   Den til enhver tid siddende formand af Ejerforeningen Åhavnen I kan blive optaget som medlem på almindelige betingelser for medlemmer.

   Der er enighed om at tilbyde tidligere og nuværende erhvervsfiskere, som har været medlemmer af Fiskerhytten, at blive frimedlemmer uden stemmeret, under betegnelsen Fiskerhyttens venner.
   Bestyrelsen arbejder på at identificere og kontakte de relevante.

    

   3. Restancer
   Der er 5 restancer, hvoraf vi regner med at mindst de 4 indbetaler og fortsætter som medlemmer. Herefter vil vi være 74 medlemmer.

    

   4. Øl-automaten – og fremtiden for ølsalget
   Jonny og Dan tager et møde med Heide fra Carlsberg om det fremtidige samarbejde. Enten i form af en anden type automat, som vi har hørt om og nogle har afprøvet, eller i form af at vi kan låne 2 køleskabe af Carlsberg – dvs. næsten samme løsning som vi så på sidste sommer.

    

   5. Ny affaldsordning – foreløbig evaluering
   Gitte vil undersøge mulighed for opdelt affaldsbeholder til køkkenet.

    

   6. Årets faste aktiviteter
   Grillarrangement 12. august 2023
   Oktoberfest 14. oktober 2023
   Gløgg 17. december 2023

    

   7. Fællesarbejde
   Fastlægges til 24.-25. juni 2023  NB! Flyttes, da salonen er lånt ud.

    

    

   8. Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder
   Tirsdag, 16. maj 2023, kl. 17.00
   Tirsdag, 11. juli 2023, kl. 17.00
   Tirsdag, 19. september 2023, kl. 17.00
   Tirsdag, 28. november 2023, kl. 17.00 – med spisning

    

   9. Aktivitetsudvalg
   Finn Holten, Jane Kelberg og Marlene har meldt sig til aktivitetsudvalg,
   Bestyrelsen kontakter aktivitetsudvalget om fremtiden
   Finn har foreslået madarrangementer – men vi har ikke talt yderligere om det
   Alle er velkomne til at melde sig til at arrangere madaftener

    


   10 Evt.

   Ingen rygning i salonen omfatter også e-cigaretter / dampning.
   Rygeforbud omfatter også udlån – dvs. gæster i salonen.
   For udlån af salonen træder rygeforbud i kraft pr. 1. januar 2024.
   For vores egne arrangementer træder rygeforbud i kraft pr. 1. juli 2023

    

   Der mangler tætningslister og en fejeliste ved døren mellem messe og gangen. Verny sørger for det.


   Vi vil gerne beholde alle vores affaldsspande i blæst, så vi har besluttet at få lavet noget afskærmning. Finn Holten har budt ind – ellers kunne vi ordne det til fællesarbejde.

    

   22.03.2023 /Stinne
   --------------------------------------------------------