FISKERHYTTEN                                                                                  November 2021
Vestre Havnevej 7
4600 Køge 

LÅNEAFTALE.

Hermed bekræftes bestillingen af Salonen, Kabyssen og tilhørende toiletter. Låneaftalen bedes returneret i underskrevet stand til Udlåneren, senest 1. måned før lånet, idet reservationen ellers bortfalder. Ved aflysning senere end 14 før, bortfalder depositum.                    

Udlevering/aflevering af nøgler aftales med Udlåneren.

Lejen på kr. 1200,00 kr./døgn,  samt depositum 500,00kr. indbetales til Udlåneren, Kassereren, senest 8 dage før afholdelse.

Festarrangementer med levende musik, d.v.s. Dj eller orkester, slutter senest kl. 24.00.

Låner er erstatningspligtig for alle skader på lokalet, inventar og service forårsaget i 
låneperioden, herunder også tyveri.

Brug af søm og tegnestifter o.l. på vægge, gulve og døre er forbudt.

HUSK: Parasoller skal være slået sammen og sikret med elastik/bindebånd.
Alle vinduer skal være lukket og alle døre aflåst, inden lokalerne forlades. 

Udlåner har intet ansvar med hensyn til sammenkomstens ansvar over for myndigheder eller over for gæster og hjælpepersonale.

Lokaliteterne må alene anvendes til private sammenkomster og IKKE til kommercielle formål.

Låner rengør lokalerne efter brug: Alle gulve vaskes-toiletter og køkken incl. ovn rengøres - borde,stole sættes på plads. 

Der må under ingen omstændigheder tages ophold foran indgangsdøren, f.eks. i forbindelse med rygning. Indgangsdøren skal holdes lukket under arrangementet og gerne låst.

Dersom sammenkomsten giver berettigede naboklager, er det IKKE muligt at låne lokaliteterne mere.

 

Dato:…………………………………........................................

Udlåners underskrift……………………………………………..

Låners underskrift…………………………………………......... Tlf………………………………….............................................

Adresse…………………………………………………………...

Sæt kryds:

Musik:       Ja  ____   Nej  ____      

Hvis Ja:     DJ: ____  Orkester:  ____   Musiker: ____ 

Låneaftale